ТОПКЕР-1 ЕООД
ДИРЕКТЕН ВНОС  НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
Централен склад : Варна , ЗПЗ , БАЗА НОВА склад 5 и 11 ,склад 30
 тел. /факс : 052 / 73 14 93 , topker1@abv.bg
лице за контакти : Христо Карамарков 0899922491
офис сътрудник Варна :Антоанета Стоева 0879127501
ВИНТОВЕ/БОЛТОВЕ
Стандарт Схема Наименование DIN 929
 
 
DIN 84   Винтове с цилиндрична глава   Гайки шестостенни за заваряване
ISO1207
 
 и прав шлиц      
БДС 832-83, 1207-03     DIN 934
 
DIN 85   Винтове с цилиндрична закръглена ISO 4032, 4033, 8673 Гайки шестостенни
ISO 1580
 
глава с прав шлиц      
БДС 55-77, 1234-03     DIN 935
 
DIN 95
 
Винтове за дърво с полускрита ISO 7035, 7036 Гайки шестостенни с прорези и коронни
БДС 665-82    глава и прав шлиц БДС 745-90    
DIN 96
 
Винтове за дърво с полукръгла DIN 936
 
БДС 666-82   глава и прав шлиц ISO 4035, 8675 Гайки шестостенни ниски с фаска
DIN 97
 
Винтове за дърво със БДС 4035-03,    
БДС 666-82   скрита (фрезенкова ) глава DIN 937
 
DIN 316/318
 
  ISO 7038 Гайки шестостенни с прорези
БДС 3737-70   Винтове крилчати БДС 1254-90   и коронни ниски
      DIN 979
 
DIN 404     ISO 7038 Гайки коронни, ниски
  Винтове с отвори в главата БДС 1262-72    
         
DIN 417
 
Винтове стопорни с прав шлиц    
ISO 7435   и цилиндричен край DIN 980
Гайки шестостенни самозаконтрящи
БДС 1363-82, 27435-01     ISO 7042, 7719, 10513  се изцяло метални
DIN 427
 
  БДС 7042-03, 7719-04  
ISO 2342   Винтове стопорни с DIN 981
 
БДС 2342-04    плосък край и прорез БДС 14082-83 Гайки кръгли шлицови за
DIN 438   Винтове стопорни с прав шлиц и      закрепващи и затягащи втул
ISO 7436
 
 пръстеновиден вряз DIN 982
 
БДС 1364-82, 27436-01     ISO 7040, 10512 Гайки шестостенни високи
DIN 464
 
  БДС 7040-03, 10512-03  самозаконтрящи се с немет
БДС 4599-82   Винтове с накатена висока глава DIN 985
 
      ISO 10511 Гайки шестостенни ниски
DIN 478     БДС 9731-81, 10511-03 самозаконтрящи се с немета
БДС 1373-73
 
Винтове с квадратна глава и DIN 986
 
     опорна шайба   Контрагайки шестостенни с пръстен
DIN 479
Винтове стопорни с квадратна      от полимер, калп
БДС 1369-73 глава и стъпален край DIN 1587
 
      БДС 2970-74 Гайки калпаковидни
DIN 480
Винтове стопорни с квадратна      
БДС 1371-73  глава и цилиндричен DIN 1804
 
      БДС 1961-88 Гайки кръгли с периферни прорези
DIN 551          
ISO 4766
 
Винтове стопорни с DIN 1816
 
БДС 1362-83, 24766-03   плосък край и прорез БДС 3267-72 Гайки кръгли с радиално разположени
DIN 553
Винтове стопорни с прав шлиц     отвори за ключ
ISO 7434  и конусен край DIN 2510
 
БДС 1361-83, 27434-01       Гайки шестостенни за болт-шпилка
DIN 561
Винтове стопорни с шестостенна      
БДС 1366-84 глава и цилиндричен DIN 6305, 6307
 
         
      Гайки с рамо
       
         
DIN 564
 
Винтове стопорни с шестостенна г DIN 6330
 
БДС 1368-73   лава и степенчат к БДС 1265-87 Гайки шестостенни високи, 1.5 d
           
DIN 571
 
  DIN 6331
 
БДС 668-90   Винтове за дърво с шестостенна глава БДС 1265-87 Гайки шестостенни с борд, 1.5 d
           
DIN 653
 
  DIN ~6334
 
БДС 15413-82   Винтове с накатена ниска глава БДС 1265-87   Гайки удължителни, 3d
      DIN 6915
 
DIN 787
 
  ISO 4775, 7413, 7414 HV-Гайки шестостенни с
ISO 299   Винтове за Т-образни канали     увеличен размер за ключа за
      DIN 6923
 
DIN 912     ISO 4161, 10663 Гайки шестостенни с конусен фланец
ISO 4762
 
Винтове с цилиндрична глава БДС 1661-04    
БДС 2171-83, 4762-06   и вътрешен шестостен DIN 6924
 
DIN 913   Винтове стопорни с вътрешен ISO 7040, 10512 Гайки шестостенни
ISO 4026
 
 шестостен и плосък край БДС 7040-03   самозаконтрящи се с неметална вл
БДС 12263-84, 4026-04     DIN 6925
Гайки шестостенни самозаконтрящи
DIN 914   Винтове стопорни с вътрешен ISO 7042, 10513    се изцяло метални
ISO 4027
 
шестостен и конусен край DIN 7967
БДС 3984-84, 4027-04     БДС 5169-74 Гайки осигурителни
DIN 915   Винтове стопорни с вътрешен      
ISO 4028
 
шестостен и цилиндричен    
БДС 15946-84, 4028-04        
DIN 916   Винтове стопорни с вътрешен    
ISO 4029
 
шестостен и плосък край DIN 28129    
БДС 3985-73, 4029-04      
Гайки с халка
DIN 920
 
Винтове с цилиндрична малка    
     глава и прав шлиц    
DIN921
 
       
  Винтове с цилиндрична DIN 70852
 
  широка глава и прав шлиц   Гайки кръгли с периферни прорези
           
DIN 923
 
  DIN 74361
Гайки със сферичен или плосък борд
  Винтове с цилиндрична глава и шийка      
      DIN 80701
Гайки с крилца
DIN 927
 
       
  Винтове с шийка DIN 80705
 
        Ниски гайки с намален размер на ключа 
DIN 963   Винтове със скрита глава и      
ISO 2009
прав шлиц (фрезенкови)  
Гайки с трапецовидна резба
БДС 1359-88, 2009-03        шестостенни и кръгли
       
DIN 964
 
    Гайки самозаконтрящи с
ISO 2010   Винтове с полускрита глава и прав шлиц      полимерен пръстен THERMAG
БДС 1360-88, 2010-03      
 
DIN 965   Винтове със скрита глава с   Нит гайки
ISO 7046
кръстообразен шлиц тип      
БДС 15615-91, 7046-03      
 
DIN 966   Винтове с полускрита глава   Гайки дърводелски
ISO 7047
 с кръстообразен шлиц ти      
БДС 8225-89, 7047-03      
 
DIN 5586
 
Законтрящи винтове   Касетъчни гайки
           
     
 
      Гайки против кражби и вандализъм
 
 
       
DIN 6304, 6307   Винтове с рамо  
 
      Гайки самозаконтрящи NORD-LOCK
         
       
 
DIN 6332
    Гайки самозаконтрящи RIPP
Винтове с край за набиване      
       
 
DIN 6912
Винтове цилиндрични с вътрешен   Гайки самозаконтрящи с фланец
шестостен с ниска глава      
       
 
ISO 7379
    Т-Гайки
Винтове пасвани с вътрешен шестостен       
         
ISO 7380, 14583
Винтове със закръглена   ШАЙБИ И ЗЕГЕРИ
БДС 7380-06, 14583-03 глава и вътрешен шестостен Стандарт Схема Наименование
      DIN 93
 
DIN 7500
 
Резбооформящи винтове за БДС 1975-74 Шайби осигурителни с 1 издатък
   ISO-метрична резба      
      DIN 125
 
DIN 7504
 
  ISO 7089, 7090 Шайби подложни, Тип А - без фаска,
ISO 15480-15483   Винтове самонарязващи, тип K, N, P БДС 206-78, 7089-03  Тип В - с фаска
      DIN 126
 
DIN 7513
 
  ISO 7091 Шайби подложни без фаска
БДС 9283-71     БДС 7091-03    
  Винтове резбонарязващи, тип A, B DIN 127
 
    БДС833-82 Шайби пружинни
           
DIN 7516
 
  DIN 128
 
ISO 7085   Винтове резбонарезни тип А -H, D-H , E-H   Шайби пружинни
БДС 9283-71          
      DIN 137
 
DIN 7604
 
  БДС 5170-74 Шайби пружинни
  Винт-тапа шестостенен,      
    цилиндрична резба DIN 432
 
DIN 7643
 
Кухи винтове БДС 11002-73 Шайби осигурителни с външен стопор
           
DIN 7971     DIN 433
 
ISO 1481
 
Винтове за тънки метални и ISO 7092 Шайби подложни за винтове
БДС 11227-73, 1481-03   пластмасови листове БДС 7092-03   с цилиндрична глава
DIN 7972     DIN 434
 
ISO 1482
Винтове за тънки метални и   Шайби четиристенни за U-носачи
БДС 10895-73, 1482-03   пластмасови листове      
DIN 7973
    DIN 435
 
ISO 1483
 
Винтове за тънки метални и   Квадратни шайби за двойни Т-носачи
БДС 11228-73, 1483-03    пластмасови листове      
DIN 7976     DIN 436
 
ISO 1479
 
Винт с шестостенна гл. за   Квадратни шайби
БДС 1479-03   тънки мет. и пластм. лис      
DIN 7981     DIN 440
 
ISO 7049
Винт за тънки метални и ISO 7094 Шайби подложни за дървени
БДС 11227-73, 7049-03   пластмасови листове БДС 7094-03   конструкции, Tип R , V
DIN 7982
  DIN 462
 
ISO 7050 Винтове със скрита глава за БДС 1976-78 Шайби с вътрешен стопор за
БДС 10895-73, 7050-03    тънки метални и пласт      гайка DIN 1804
    DIN 463
 
DIN 7983
 
Винтове с полускрита гл. БДС 1975-74 Шайби осигурителни с 2 издатъка
ISO 7051   за тънки мет. и пластм. л      
БДС 11228-73, 7051-03     DIN 470
 
DIN 7984
 
Винтове цилиндрични с   Дискове изолиращи
    вътрешен шестостен с ниска глава      
DIN 7985     DIN 471
 
ISO 7045
Винтове с полукръгла БДС 2170-77 Шайби осигурителни (зегерки) за вал
БДС 8226-89, 17176-89   глава и кр. шл. тип H и Z    
DIN 7991          
ISO 10642
 
Винтове със скрита глава DIN 472
 
БДС 10642-03   с вътрешен шестостен БДС 2170-77 Шайби осигурителни (зегерки) за отвор
ISO 14579, 14580, 14581
 
     
         
    DIN 983
 
  Винтове и болтове с вътрешен   Шайби осигурителни за вал
  шестостен тип TORX      
    DIN 988
 
        Шайби пасвани
DIN 18182
 
       
  Винтове за гипскартон DIN 1052
 
        Шайби подложни за дървени греди
DIN 84. ISO1207
 
Самопробивни винтове за дограма      
БДС 832-83     DIN 1440
 
    ISO 8738 Шайби кръгли плоски за щифтове
      БДС 28738-03    с глава и отвор за
DIN 7505
 
  DIN 1441
 
  винтове за дърво и ПДЧ, шлиц TORX   Шайби кръгли плоски за щифтове
           
DIN 7505
 
  DIN 2093
Дискови пружини
  винтове за дърво и ПДЧ, шлиц Pozidriv Z       
    DIN 5406
 
        Шайби с издатъци за гайка DIN 981
DIN 7505
 
       
  Винтове за дърво и ПДЧ, шлиц Pozidriv Z DIN 6319
Шайби сферични и конични
         
      DIN 6340
 
DIN 7505       Шайби подложни усилени
Винтове за дърво и ПДЧ, шлиц TORX      
      DIN 6796
Шайби пружинни конични
    ISO 10670    
 
Винтове с широка глава и прав шлиц DIN 6797
Шайби осигурителни зъбни, Тип A, I, V
           
    DIN 6798
 
 
Винтове и гайки против БДС 4059-74 Шайби осигурителни
    кражби и вандализъм     ветрилообразни, вид A, I, V
    DIN 6799
 
 
Винтове и гайки против БДС 9227-71 Шайби осигурителни за вал, тип Е
    кражби и вандализъм      
    DIN 6916
 
Винтове и гайки против ISO 7415, 7416 HV-Шайби подложни за
    кражби и вандализъм БДС 11814-74   високоякостни, предварително
    DIN 6917
 
 
Винтове и гайки против   HV-Шайби квадратни за Т-носачи 
     кражби и вандализъм      
    DIN 6918
 
      HV-Шайби квадратни за U-носачи 
           
Винт комбиниран за дърво и метал DIN 7349
 
        Шайби
         
 DIN 7504-K
Фасадни винтове неръждаеми DIN 7603
 
     с вградена и уплътнител   Шайби уплътнителни (дихтунки)
 
       
  специални винтове DIN ~7980
 
        Шайби пружинни за винтове
         с вътрешен шестостен
 
Самонарезни винтове за DIN 7989
 
    пластмаса, шлиц TORX   Шайби за стоманени конструкции
 
       
  Винтове SPENGLER DIN 7993
 
        Пръстени осигурителни за вал и отвор
       
Винтове за метални листове      
    с вътрешен шестостен DIN 9021
 
    ISO 7093 Шайби, 3 d
 
Разширяващ се винт с гайка и шайба БДС 7093-03    
      DIN 70952
 
      Шайби осигурителни за гайки DIN 70852
 
Винтове за бетон и зидария      
     MULTI-MONTI DIN 74361
 
    БДС 2327-73 Федершайби сферични
 
Винтове самозаконтрящи RIPP      
       
Шайби за коларски болтове DIN 604
       
Винтове самозаконтрящи RIPP  
 
        Шайби тенекеджийски
         
Винтове самозаконтрящи TENSILOCK  
 
        Шайби осигурителни SCHNORR,
 
       тип S и VS
  Винтове самонарезни с капачка  
 
        Шайби осигурителни за оси
         
     
 
БОЛТОВЕ   Шайби осигурителни TECKENTRUP
Стандарт Схема Наименование      
DIN 186
 
   
 
  Болтове с Т-образна глава   Шайби свързващи TECKENTRUP
           
DIN 188
   
 
Болтове с Т-образна глава   Шайби осигурителни
           
DIN 261
   
 
Болтове с Т-образна глава   Шайби осигурителни NORD-LOCK
           
DIN 444
   
 
БДС 4921-73 Болтове шарнирни   Шайби уплътнителни
           
     
 
      Шайби DUBO
         
DIN 529
 
Болтове за фундаменти  
 
        Шайби осигурителни DUBO
DIN 558          
ISO 4018
 
Болтове с шестостенна глава    
БДС 4018-03        
DIN 580
    нитове и втулки
БДС 1959-85   Стандарт Схема Наименование
Болт с халка (ринг болт) DIN 660
 
  ISO 1051 Нитове с полукръгла глава
       
      DIN 661
 
DIN 601     ISO 1051 Нитове със скрита глава
ISO 4016
 
Болтове с шестостенна глава БДС 387-80    
БДС 4016-03     DIN 662
 
DIN 603     ISO 1051 Нитове с полускрита глава
ISO 8677-8678
 
Болтове с полукръгла глава БДС 201-80    
БДС 2657-81, 8023-79   и квадратна шийка (кола DIN 674
 
DIN 604
 
  ISO 1051 Нитове с полуобла глава
БДС 1223-87   Болтове със скрита глава      
    и зъб (лемежни) DIN 7337
 
DIN 605
 
  ISO 15973, 15984 Поп нитове с равна глава
БДС 9436-81   Болтове с увеличена скрита     и фрезенкова глава
    глава и квадратна шийка DIN 7338
 
DIN 607       Нитове за развалцоване
БДС 1221-87
 
Болтове с полукръгла глава и зъб    
           
DIN 608     DIN 7965
 
БДС 1224-81
 
Болтове със скрита глава и   Втулки с резба
    квадратна шийка (лемежн    
DIN 609
 
       
  Болтове шестостенни пасвани  
 
    с дълъг нарязан край   ENSAT втулки и инструменти за тях
DIN ~610
 
     
  Болтове шестостенни пасвани      
    с къс нарязан край  
AMECOIL втулки и инструменти за тях
DIN 931          
ISO 4014
 
Болтове с шестостенна глава  
KATO втулки и инструменти за тях
БДС 1230-85, 1234-85    с частина резба      
DIN 933      
Нитове с вътрешна резба
ISO 4017
 
Болтове с шестостенна глава      
БДС 1230-85, 1234-85    и цяла резба    
DIN 960       шпилки и щифтове
ISO 8765
 
Болтове с шестостенна глава Стандарт Схема Наименование
БДС 8765-03   с метрична ситна стъпк DIN 1
 
DIN 961
 
  ISO 2339 Щифтове конусни, незакалени
ISO 8676   Болтове с шестостенна глава БДС 1981-88, 22339-01  
БДС 8765-03    с метрична ситна стъпк DIN 7
 
БДС 1317
 
  ISO 2338 Щифтове цилиндрични, незакалени
  Болтове за мантинели БДС 1980-88, 2338-03  
      DIN 258
Щифтове конусни с
DIN 2510
 
Болт-шпилка ISO ~8737 външна резба, незакалени
           
DIN 3570
 
U-болтове DIN 835
 
      БДС 16742-87 Шпилки с дължина на завинтвания
         резбови край 2 d
    DIN 938
Шпилки с дължина на
БДС 6716   Болт и гайка за тръбно скеле БДС 1238-87    завинтвания резбови край 1 d
      DIN 939
Шпилки с дължина на завинтвания
DIN 6914     БДС 5926-87    резбови край 1, 25
ISO 7411, 7412
 
HV-Болтове с шестостенна глава DIN 940
Шпилки с дължина на завинтвания
БДС 11815-74    с увеличен размер н      резбови край 2.5 d
DIN 6921
 
Болтове с вградена шайба DIN ~975
Шпилки с резба по цялата
ISO 4162, 15071   стоманени конструкции БДС 17280-91 дължина на стеблото 1000-
DIN 7968
 
Болтове шестостенни      
    за стоманени конструкции DIN 976
Шпилки
DIN 7969
 
       
  Болтове фрезенкови за DIN 1444
 
     стоманени конструкции ISO 2341 Щифтове с глава :
DIN 7990
 
  БДС 22341-01 Тип А - без отвор, Тип В - с
  Болтове шестостенни за      
    стоманени конструкции DIN 1471
 
DIN 7999
 
  ISO 8744 Жлебови щифтове с конусни насечки
    Болтове шестостенни-пасвани БДС 3955-80, 8744-03  
DIN 11014
 
широка глава DIN 1472
 
БДС 4003-71   Болтове за скрита глава и два зъба ISO 8745 Щифтове пасовъчни с конусни
      БДС 3956-70, 8745-03 насечки по половината
DIN 15237
 
  DIN 1473
 
БДС 3860-88   Болтове за ремъци /елеваторни/ ISO 8740 Щифтове цилиндрични
    БДС 3954-80, 8740-03 насечени с фаска
      DIN 1474
Щифтове насечени по
DIN 22424     ISO 8741  половината дължина
Болтове с триъгълни глави, БДС 8741-03    
     триъгълни гайки DIN 1475
 
DIN 25193
 
  ISO 8742, 8743 Жлебови щифтове с насечка в средата
  Болт с котва БДС 8742-03, 8743-03  
      DIN 1476
 
 
  ISO 8746 Щифтове насечени с полукръгла глава
  Т-Болтове БДС 8746-03    
    DIN 1477
 
    ISO 8747 Щифтове насечени със скрита глава
      БДС 8747-03    
    DIN 1481
 
    ISO 8752 Щифтове пружинни насечени
ГАЙКИ   БДС 8752-03   тежко изпълнение
Стандарт Схема Наименование DIN 6325
 
DIN 314/315
 
  ISO 8734 Щифтове цилиндрични, закалени
БДС 1273-70   Гайки крилчати БДС 15098-80, 8734-03  
      DIN 7343
 
DIN 431
 
  ISO 8750, 8751 Щифтове спираловидни пружинни
  Гайки с цолова резба БДС 8750-03, 8751-03  
      DIN 7344
 
DIN 439     ISO 8748 Щифтове спираловидни
ISO 4035, 4036, 8675
Гайки шестостенни ниски БДС 8748-03   пружинни, усилени
БДС 1262-92  с метрична нормална и ситн DIN 7346
 
      ISO 13337 Щифтове пружинни насечени
         леко изпълнение
    DIN 7977
 
    ISO 8737 Щифтове конусни с външна
    БДС 2813-88, 28737-03  резба, незакалени
    DIN 7978
 
    ISO 8736 Щифтове конусни с вътрешна
DIN 466
 
  БДС 2814-88, 28736-03  резба, незакалени
БДС 4598-73   Гайки високи с накатка DIN 7979
 
    ISO 8733, 8735 Щифтове цилиндрични с
    БДС 8733-03, 8735-03 вътрешна резба, незакалени
    DIN 11023
 
        Щифтове
DIN 467        
БДС 4597-73     Гайки ниски с накатка      
         
DIN 508
     
ISO 299 Гайки за Т-канали   други крепежни изделия
      Стандарт Схема Наименование
DIN 546
 
  DIN 94
 
БДС 9522-72   Гайки кръгли с прорез на челото ISO 1234 Шплентове
      БДС 55-77, 1234-03    
DIN 555     DIN 525
Накрайници за заваряване
ISO 4034
 
Гайки шестостенни      
БДС 744-91, 4034-03     DIN ~741
 
         
DIN 557
 
    Скоба за телено въже
  Гайки квадратни    
           
DIN 562
 
  DIN 911
Ключ за винтове с вътрешен шестостен
  Гайки квадратни, ниски ISO 2936    
      DIN 1478
 
DIN 582
 
    Обтегачи
  Гайки с халка      
    DIN 1480
 
        Обтегачи
DIN 917
 
     
  Гайки калпаковидни ниски      
      DIN 3016
 
DIN928
 
    Скоби
  Гайки квадратни за заваряване      
      DIN 3017
 
DIN ~4109
 
    Скоби за маркучи
  Скоби за тръбопроводи      
    DIN 3404
 
        Пробки
DIN 6899
 
     
  Кауш за въже      
    DIN 3567
 
        Скоби за тръбопроводи
DIN 11024
 
       
    Щипки
DIN 71412
 
Гресьорки